HO_A

HO_A

Liên hệ

18cm x 24cm, 20cm x 30cm, 30cm x 40cm, 40cm x 60cm, 50cm x 80cm, 60cm x 90cm, 80cm x 110cm
☑️Bảng chữ cái là gì? Bảng chữ cái bao gồm các chữ cái được sử dụng trong một ngôn ngữ, với thứ tự cố định dựa trên quy ước của người dùng. Thuật ngữ “alphabet” (bảng chữ cái) được cấu thành từ hai chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái Phoenicia – “Aleph” và “Beth”. Câu chuyện về các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh Bảng chữ cái hiện đại gồm 26 chữ cái xuất hiện vào thế kỷ XVI. Sự phát triển của bảng chữ cái tiếng Anh chịu ảnh hưởng của chữ viết Semit, Phoenicia, Hy Lạp và La Mã, trong đó mỗi chữ cái đều có một câu chuyện hình thành thú vị. Thích hợp treo trong phòng các bé, giúp bé nhận diện mặt chữ và thích hợp trang trí theo tên của chủ căn phòng
Chất liệu:
  • Sơn dầu
  • Sơn mài
  • Canvas
  • Vẽ tường
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin