TM_03

TM_03

Liên hệ

18cm x 24cm, 20cm x 30cm, 30cm x 40cm, 40cm x 60cm, 50cm x 80cm, 60cm x 90cm, 80cm x 110cm
Không phải bước cuối cùng là làm ra hàm răng đều và đẹp mà bước cuối cùng là nụ cừơi thật tươi, thật đẹp của khách hàng trên sơn mài.
Chất liệu:
  • Ảnh sơn mài
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin