CT_03

CT_03

Liên hệ

18cm x 24cm, 20cm x 30cm, 30cm x 40cm, 40cm x 60cm, 50cm x 80cm, 60cm x 90cm, 80cm x 110cm
"Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân" thông điệp của sự thành công được khách hàng SAFA gửi gắm lên sơn mài .
Chất liệu:
  • Ảnh sơn mài
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin