TG_C0002

TG_C0002

Liên hệ

18cm x 24cm, 20cm x 30cm, 30cm x 40cm, 40cm x 60cm, 50cm x 80cm, 60cm x 90cm, 80cm x 110cm
“TRANH VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI” Bức tranh Vô nhiễm nguyên tội là tác phẩm của họa sĩ người Tây Ban Nha Bartolomé Esteban Murillo. Tại bảo tàng El Prado có một số tác phẩm cùng tên; bức tranh này dài 108 x 75 inches (2,75 x 1,9 m). Học thuyết Vô nhiễm nguyên tội chính là Đức Trinh nữ Maria, một cung lòng tinh sạch để cưu mang Chúa Giêsu Kitô, đã đầu thai không mắc tội nguyên tổ. Giáo hội Công giáo Roma giảng dạy rằng, ngay từ lúc đầu thai, Đức Maria đã được hưởng ân sủng mà thông thường người ta nhận được qua bí tích rửa tội sau khi sinh. Cách vẽ Đức Trinh Nữ Maria trong bức tranh này xuất phát từ sách Khải Huyền, mô tả “một người phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.
Chất liệu:
  • Sơn mài
  • Sơn dầu
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin