TG_C0011

TG_C0011

Liên hệ

18cm x 24cm, 20cm x 30cm, 30cm x 40cm, 40cm x 60cm, 50cm x 80cm, 60cm x 90cm, 80cm x 110cm
“CHÚA KITÔ VUA” Chúa Kitô Vua, chúng ta được nhắc nhở để chọn Chúa làm Vua đời mình, và quyết tâm sống theo đường lối Ngài. Nên nhớ rằng trong cuộc đời, có những chọn lựa không có tính cách thụ động, tức là chỉ chọn một lần rồi thôi, có những chọn lựa đòi hỏi chúng ta hâm nóng mỗi ngày và quyết tâm sống sự chọn lựa đó. Bởi vì sự chọn lựa đó mang tính chất một lời thề hứa. Chẳng hạn chúng ta chọn sống đời hôn nhân, chọn sống đời linh mục, chọn sống đời tu sĩ… Những lối sống này đều là việc thực hiện lời hứa của bậc sống từ ngày này qua ngày khác. Tương tự như thế, sống đức tin, chọn Chúa làm Vua đời mình là một lời thề hứa phải được thực hiện và hâm nóng từng ngày. Nói cách khác, chúng ta phải chọn Chúa làm Vua của mình mỗi ngày.
Chất liệu:
  • Sơn mài
  • Sơn dầu
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin