TG_C0016

TG_C0016

Liên hệ

18cm x 24cm, 20cm x 30cm, 30cm x 40cm, 40cm x 60cm, 50cm x 80cm, 60cm x 90cm, 80cm x 110cm
“TRANH MẸ THIÊN CHÚA” Đây là phẩm chức cao cả nhất, lớn nhất của Đức Maria, chính phẩm chức cao cả này là nền tảng mỗi đặc ân khác dành cho Mẹ.
Chất liệu:
  • Sơn mài
  • Sơn dầu
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin