NG_0002

NG_0002

Liên hệ

60cm x 90cm, 70cm x 100cm, 80cm x 110cm
“WHEN YOU GOT DOWN TO TAKE VIENNA, TAKE VIENNA” – NAPOLEON Bức tranh thể hiện lại năm 1799 Napoleon Bonaparte đã cố gắng chinh phục các lãnh thổ khác ở Trung Đông trong thời kỳ chiến dịch Ai Cập của ông.
Chất liệu:
  • sơn dầu
  • sơn mài
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin