NG_0015

NG_0015

Liên hệ

60cm x 90cm, 70cm x 100cm, 80cm x 110cm
VERNON, ÉMILE (1872-1919) PHÁP - JEUNE SEN AUX HOA HỒNG (1911)
Chất liệu:
  • sơn dầu
  • sơn mài
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin