NG_0065

NG_0065

Liên hệ

60cm x 90cm, 70cm x 100cm, 80cm x 110cm
FRANCE UNDER THE GUISE OF MINERVA PROTECTING THE ARTS Pháp dưới vỏ bọc Minerva bảo vệ nghệ thuật.1819. Charles Meynier. Người Pháp. 1763-1768. tranh tường trần. Bảo tàng Louvre.
Chất liệu:
  • sơn dầu
  • sơn mài
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin