VN_0093

VN_0093

Liên hệ

18cm x 24cm, 20cm x 30cm, 30cm x 40cm,…
“GÁNH HÁT HÀNH NGHỀ GIỮA CHỢ” “Ký họa về Đông Dương – Nam Kỳ”. những giá trị nghệ thuật, hiểu thêm về nếp sinh hoạt, lao động của các thế hệ đi trước, qua đó, càng thêm trân trọng nét văn hóa và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của người dân ở Nam Kỳ xưa, trong đó có Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh.
Chất liệu:
  • Sơn dầu
  • Sơn mài
  • Canvas
  • Vẽ tường
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin