VN_0119

VN_0119

Liên hệ

30cm x 30cm, 40cm x 40cm, 60cm x 60cm
Tranh 2: THẤY DẤU - Hiểu dược lời dạy, ta thấy dấu chân của trâu. Rồi ta biết rằng, như nhiều dụng cụ được chế tạo từ kim loại, muôn vàn sắc tướng điều do ngã tạo ra. Làm sao ta thấy được thực và ảo nếu ta không phân biệt? Khi chưa vào được cửa, hẳn nhiên ta phải tìm cho ra con đường.
Chất liệu:
  • Sơn dầu
  • Sơn mài
  • Canvas
  • Vẽ tường
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin