VN_0125

VN_0125

Liên hệ

30cm x 30cm, 40cm x 40cm, 60cm x 60cm
Tranh 8: DỨT CẢ HAI - Vòng tròn tượng trưng cho “Viên Giác”. Trâu và người chăn, tâm và cảnh dứt hết là hiển hiện ánh chân như lung linh trong màu cỏ nội hoa ngàn. Nhiễu sự đã qua, tâm không còn chướng ngại. Ta không mong cầu cõi giác ngộ. Ta cũng không trú vào nơi không giác ngộ. Vì ta không vướng mắc vào cả hai, mắt không hề nhìn thấy ta. Nếu hàng vạn chim cùng hoa trên đường ta đi, sự tán thán đó cũng chỉ là hư vô.
Chất liệu:
  • Sơn dầu
  • Sơn mài
  • Canvas
  • Vẽ tường
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin