VN_0150

VN_0150

Liên hệ

30cm x 40cm, 40cm x 60cm, 50cm x 80cm,60cm x 90cm
“VINH HOA” Tiếp nối sau hai bức tranh trên, “Vinh hoa phú quý” là bức tranh được yêu thích xếp thứ ba bởi nó mang nhiều ý nghĩa tốt lành, may mắn, đó là sự chúc tụng, cầu may cho gia đình được đầy đủ vinh hoa phú quý, con đàn cháu đống, cả nếp cả tẻ. Thể hiện sự tròn đầy, viên mãn, hạnh phúc vô biên.
Chất liệu:
  • Sơn dầu
  • Sơn mài
  • Canvas
  • Vẽ tường
Số lượng:
THUÊ TRANH

Các sản phẩm vừa xem

Đăng ký nhận thông tin